Uttalande

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) vil ha nordisk medborgerskap!

Tórshavn 2/4 2016

Ungdom som flytter til et annet nordisk land opplever veldig ofte praktiske problemer. Man må ha nytt personnummer, kanskje fikse skattebetaling i to land, få seg lege som ofte har vanskelig for å skaffe seg tilgang til pasientjournalen i hjemlandet og i det hele tatt må man forberede seg på å stå mellom to byråkratiske system. Mister man jobben, er det ofte vanskelig å få sosiale velferdsytelser. Man får heller ikke stemmerett i parlamentsvalg i det nye nordiske landet man flytter til, og i noen land mister man stemmeretten i sitt hjemland om man bor for lenge i et annet land. Et nordisk medborgerskap vil kunne løse disse utfordringene. Ved å sikre lik rett til sosiale ytelser, innføre fellesnordisk personnummersystem og gi stemmerett til parlamentsvalg i det landet man bor i, gjør man det enklere for folk å bruke hele Norden som sin naturlige hjemmeregion, samtidig som man sikrer demokratiske rettigheter. Å kunne flytte, studere og jobbe problemfritt i Norden vil styrke det nordiske, demokratiske samarbeid og samfunnsengasjement, samt gjøre Norden til en mer konkurransesterk spiller i en stadig mer globalisert verden. 

FNUF mener at tiden er inne for et nordisk medborgerskap.

 

För Föreningarna Nordens Ungdomsförbund

Iris Dager
Ordförande

Mer information: 
Iris Dager
+354 899 3538
fnuf@fnfnorden.org