fnuff.png

Foreningen Nordens Forbund er en paraplyorganisasjon som består av Foreningen Nordens ungdomsforbunds-organisasjoner eller motsvarande organ i de nordiske landene og selvstyrende områdene.

IMG_7816.JPG

Struktur

FNUFs medlemmer består af medlemsorganisationerne her til højre. Når du bliver medlem i dit lands medlemsforening bliver du derfor også del av FNUF.

Hver nationalforening sender to repræsentanter til FNUFs forårs- og efterårsmøder og dette udgør FNUFs højeste beslutningsorgan.

Udover møderne arbejder FNUFs arbejdsudvalg (AU) hele året rundt med at planere og udføre de aktiviteter som forårs- og efterårsmødet har taget beslutninger om. AU består af 3 personer fra forskellige lande som mødes ca 4 gange per år: formand, næstformand og medlem. Alle vælges for to år ad gangen.

Sekretariatet ligger hos vores moderforening Foreningerne Nordens Forbund (FNF) i centrale København. Der har vi en generalsekretær på deltid som arbejder året rundt med forskellige FNUF-opgaver.

Sidst men ikke mindst så har FNUF (samt alle medlemsorganisationerne) en observatørsplads i Ungdomens Nordiske Råd (UNR). Denne plads tages op af FNUFs repræsentant som dermed også bliver medlem af UNRs præsidium sammen med en suppleant. Begge personer vælges for et år.

Du kan finde mere information om alle vores samarbejdspartnere her.

mEDLEMSORGANISASJONER

Foreningen NORDENs Ungdom (DK)

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (FI)

Norrøna Ungmannafelag Føroya (FØ)

Ungmennadeild Norræna Félagsins (IS)

Föreningen Nordens Ungdom (NO)

Föreningen Nordens Ungdomsförbund (SE)

SORLAK (GRL)

Föreningen Norden på Åland har också möjlighet att delta i vår verksamhet.