FNUFs medlemsorganisasjoner samles opptil flere ganger om året både for å bli bedre kjent, få nye erfaringer, diskutere og ta del i det nordiske fellesskapet.


Café Norden: Café Norden er et sosialt arrangement som avholdes hvert år i en nordisk by. Det er en møteplass der man kan møte og stifte nye nordiske vennskap under overhengende temaer som for eksempel ung nordisk mat, nordisk humor, nordiske språk etc. Café Norden var opprinnelig et arrangement for gamle, så vel som nye nordjobbere for å opprettholde kontakten og treffe andre med lignende erfaringer. I dag er arrangementet åpent for alle som interesserer seg i nordiske spørsmål, språklige morsomheter og de med et ønske om å bli kjent med andre nordboere.

Styrelseseminar: FNUF arrangerer i blant styrelseseminar for sine medlemsorganisasjoners styrelsemedlemmer. Hvert seminar har et fokusert tema som for eksempel har å gjøre med nye, men også innovative kunnskaper, nye nettverk og venner i andre styrelser for å effektivisere samarbeidet over grenser, eller oppmuntring til å eksperimentere og ville møte nye utfordringer. Har du lyst til å bli med, så følg med i vår kalender og ta kontakt med din lokalforening.

Andre saker: FNUF arrangerer, inviteres til eller er samarbeidspartner med flere konferanser, forelesninger, workshops, og andre nordiske arrangementer. FNUF har for eksempel vært med på å arrangere Nordjobbs jobbkonferanser og workshops, deltatt i Foreningene Nordens konferanser og house warming-fester, vært medarrangør till Ungdommens Nordiske Råds konferanse og blitt invitert til NordBUKs ungdomskonferanse.

Du kan også holde deg oppdatert på diverse arrangementer i vår kalender.


Gå inn under blogg for å lese mer om hva som foregår i vår organisasjon. Klikk her for å lese Foreningen Norden i Sveriges nyhetsbrev for nordiske ungdommer.


Hur deltar jag i alla dessa grymma saker?

Vi i FNUF interesserer oss for språk, fjerning av grensehindringer og kulturell forståelse. Høres dette ut som noe for deg? Bli medlem i en av våra medlemsorganisasjoner!