Vores samarbejdspartnere gør, at vi kan tilbyde flere aktiviteter og gør arbejdet lidt lettere. Sammen kan vi lave sejere projekter med flere deltagere. Her kan du læse mere om vores fantastiske venner:

NORD_UNR_JPEG_S_600RGB-300x91.jpg

Ungdomens Nordiska Råd
Ungdomens Nordiska Råd är ett politiskt ungdomsforum som funkar som Nordiska rådet men för varje nordiskt lands ungdomspartier. UNRs session hålls alltid sista helgen i oktober i samband med NRs session veckan därpå och deltagare på UNR är välkomna att också delta på NRs session. Värdlandet roterar enligt NRs ordförandeskap, oftast i bokstavsordning. 

Under UNR diskuteras resolutioner som har skickats in på förhand, som antingen bifalls eller avslås. Dessa kan komma från enstaka partier eller paraplyorganisationer. FNUF har även rätt att skicka in resolutioner. I tillägg har alla FNUFs och FNUFs medlemsorganisationers delegater yttranderätt men kan dock inte rösta.

FNUF har en representant och suppleant i UNRs presidium.

UNR håller även "mingel"-kvällar här och där i samband med sina presidiemöten. Dessa brukar äga rum på en bar eller café, och ger en möjlighet att nätverka, eller bara träffa några politiskt engagerade unga över en oformell dryck. Alla är välkomna till mingelkvällarna och det är absolut inget krav att snacka politik!

Föreningarna Nordens Förbund
Föreningarna Nordens Förbund är FNUFs moderförbund. Det är en paraplyorganisation liksom FNUF men för "vuxna" föreningar - alltså dom över 30 år. De är mycket viktiga för oss och de bidrar stort till FNUFs ekonomi.

nordjobb_logo_170ppi.jpg

Nordjobb
Nordjobb arbetar för att öka rörligheten mellan de nordiska länderna och att öka kunskapen om språk och kultur i Norden genom att förmedla sommarjobb, bostad och kultur- och fritidsprogram i ett annat nordiskt land till ungdomar mellan 18-30 år. FNUF samarbetar med Nordjobb året runt både på nordisk, nationell och lokal nivå.