jonas.jpg

FNUF:s sekretariat
 

c/o Föreningarna Nordens Förbund
Snaregade 10, 3. sal
1205 København K

Anne Malmström (föräldraledig)
Jonas Roelsgaard (vikarierande) 
Telefon: +45 51 41 14 81
E-post: koordinator@fnuf.org
Twitter: @fnufnorden


Du kan även skriva till oss nedan: