Back to All Events

Nordisk forsvarssamarbeid og medborgerskap + årsmøte

  • Foreningen Norden 24 Harbitzalléen Oslo, Oslo, 0275 Norway (map)

Foreningen Nordens Ungdom (FNU) inviterer til et interessant årsmøte! 

Foruten selve årsmøte, hvor vi skal gå i gjennom 2015, velge nye styremedlemmer, snakke litt økonomi og legge planer for 2016, skal vi ha to innlegg: 

'Forsvarssamarbeid'
De nordiske land har på det seneste intensivert sitt samarbeid som en konsekvens av et endret trusselsbilde. Sverre Jervell vil med utgangspunkt i Stoltenberg-rapporten fortelle om nordisk forsvarssamarbeid i en tid med pågående russisk utenrikspolitikk. Jervell er tidligere norsk diplomat, utdannet NHH, Harvard University. Dessuten nær medarbeider til Thorvald Stoltenberg gjennom mange år.

'Nordisk medborgerskab'
De fleste som drar til en annet nordisk land opplever ulike former for grensehindringer i forbindelse med jobb, studier, skatt, med videre. Å fjerne grensehindringer vil gjøre det lettere å bevege seg fritt i Norden. Syver Zachariassen (Senterungdommen) vil presentere et politisk forslag om nordisk medborgerskap, som skal kunne løse en masse av grensehindringsproblemene. Nordiske sentrumsungdomspartier begynner en kampanje om dette i april. Zachariassen er internasjonal leder i Senterungdommen. 

Etter årsmøtet og innleggene, vil det serveres tapas i foreningens koselige stabbur. 
Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne, men det er kun medlemmer som har stemmerett. 

Tidspunkt: Lørdag 9. april kl. 12:00. 
Pris: Gratis. 
Påmelding: Helst - dog nødvendig om du vil ha (gratis) mat (send melding senest 6. april til ungdom@norden.no) 
Sted: Foreningen Nordens hovedkontor på Abbediengen (Harbitzalléen 24, 0275 Oslo). 
Transport: Trikk 13 mot Lilleaker (stoppested: Abbediengen). Fra stoppestedet går man opp bakken cirka 100 meter.

Spørsmål? Kontakt ungdom@norden.no!

Earlier Event: April 1
FNUFs vårmöte 2016
Later Event: May 27
Förbundsstämma i FNUF (Sverige)