Back to All Events

FNUF Sveriges årsmöte


FNUF arbetar för att göra skillnad för unga i Norden. Det börjar på vårt årsmöte den 23-24 maj. 

Så - det börjar bli dags att packa väskorna för att åter igen vara med och påverka FNUF som organisation, våra verksamheter och våra idéer för ett bättre och rörligare Norden. 
Den 23-24 maj samlas vi i Västerås.

Alla är välkomna

Alla medlemmar i FNUF är välkomna att delta på årsmötet. För att få rösta på årsmötet behöver du vara ett utsett ombud av din lokalavdelning. I år ser ombudsfördelningen ut så här:
FNUF Norra – 5 ombud
FNUF Väst – 1 ombud
FNUF Sthlm – 15 ombud
FNUF Uppsala – 4 ombud
FNUF Västerås – 3 ombud
FNUF Skåne – 7 ombud
FNUF Biskops Arnö – 1 ombud
FNUF Pysslingen – 1 ombud
Totalt 37 st ombud.

Anmälan
Här hittar du anmälningsformuläret år årets årsmöte.
https://docs.google.com/forms/d/1uNGTGcbjlHQdTLt41Wl1vlbr3HxUTk3MedbMsTFIjds/viewform

FNUF står för resa, mat och boende för dig som är utsett ombud av din lokalavdelning. Vill du delta som medlem är du välkommen med står själv för din resa och ev. mat och övernattning. Sista anmälningsdag är den 23:e april. Anmälningar som kommer in senare är varmt välkomna till årsmötet – men om du är ombud med sen anmälan så är det du eller din lokalavdelning som får stå för kostnaderna för resa, mat och boende.

När du anmält dig kommer vi att boka och beställa din resa som du får bekräftat per mejl. Därefter (senast den 15 maj) kommer vi att skicka ut möteshandlingar innan helgen börjar.

Preliminärt program
Lördag
13.00 – Lunch
14.00 – Välkommen
14.30 – Inledande föreläsning
15.30 – Paus
16.00 – Årsmötet inleds
18.00 – Paus
18.30 – Årsmötet fortsätter
20.00 – Middag och kvällsaktiviteter

Söndag
08.00 – Frukost
09.00 – Årsmötet fortsätter
10.00 – FNUF Workshops
12.00 – Lunch
13.00 – Hemfärd

Motioner
Har du förslag på vad FNUF ska bedriva för verksamhet? Finns det några sakfrågor som du tycker att FNUF borde belysa? Finns det något FNUF kan göra för att utveckla medlemmarna, organisationen eller verksamheten? Då har du som medlem möjlighet att skriva motioner eller förslag på vad du vill ska hända i FNUF framöver. Deadline för motioner är den 22 april. Motioner skickas per e-post till thorgny@fnuf.se.

Styrelsens förslag till stadgeändring
Styrelsen lämnade vid förra årsmötet ett förslag på ändring av ändamålsparagrafen, det är en förändring som kräver två på varandra årsmötesbeslut – därför kommer förslaget att tas upp igen.
Detta gäller stadgans §2

Nuvarande skrivning: Målsättning Förbundet ska främja ungdomens nordiska intresse, stärka och utveckla förståelsen och samarbetet mellan de nordiska länderna och folken, samt skapa debatt i nordiska frågor. Förbundet ska sträva efter att ge ungdomar en meningsfull fritid, främja ungdomars deltagande i nordiska och internationella utbyten och samarbetsprojekt. Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Förslag på ny skrivning: Förbundet ska främja ungas intresse för Norden samt arbeta för att stärka och utveckla förståelsen och samarbetet mellan de nordiska länderna och dess invånare, samt skapa debatt i nordiska frågor. Förbundet ska sträva efter att ge ungdomar en meningsfull fritid, främja ungdomars deltagande i nordiska och internationella utbyten och samarbetsprojekt. Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Handlingar
Handlingar kring årsmötet kommer löpande att läggas ut här på sidan – och kommer att mejlas ut senast den 15 maj.

Frågor
Har du frågor om årsmötet kan du mejla på info@fnuf.se.

Earlier Event: April 29
Fremtidskonference