Back to All Events

Norden för fred?

  • FNUF Sverige 30 Drottninggatan Stockholm, Stockholms län, 111 51 Sweden (map)

 

Den 3 oktober ställer vi oss frågan ”Hur kan nordiska erfarenheter bidra till fredlig samhällsutveckling runt om i världen?” och ”Hur ser gräsrotsrörelsen för fred ut i Norden?”

FNUF har under tre år varit en del av projekt ”Norden för fred?” tillsammans med en rad fredsföreningar. I projektet har vi arbetat för diskussion om de nordiska ländernas och gemensamma nordiska förhållningssätt till fred och fredsfrågor, bland annat i relation till den pågående förtätningen av säkerhets- och försvarssamarbete mellan de nordiska länderna. Som en sista del av projektet är det nu dags för Sverige att bära fredsfanan. 

Med det vill vi inspirera till uppstart och fortsatt fredsarbete regionalt i fler föreningar. Med konkreta exempel och tips från våra inbjudna föreläsare vill vi skapa samtal och utbyta idéer om hur en folkrörelse för fred kan se ut.

Anmälan: info@fnuf.se (begränsat antal platser)

Deltagare: Alla är välkomna oavsett ålder. The Nordic Way delas ut till deltagarna vid registrering.

Program
9.30-10.00 Registrering
10.00-10.30 Öppningstal
Emelie Weski, t.f. generalsekreterare FNUF och Sinikka Bohlin, ordförande Föreningen Norden, Susann Simolin Projektledare för ”Norden för Fred?” och informationsansvarig vid Ålands fredsinstitut
10.30-12.00 Panelsamtal & workshop
Folkrörelser för fred i Norden
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Hederspanel

The Nordic Way i praktiken
Bo Andersson, generalsekreterare Föreningen Norden
Åsa Smedberg Östling, ordförande Föreningen Östersjöfred - Women’s Baltic Peacebuilding Initiative och Yassin Ahmed ordförande för Nätverket för Fred på Afrikas horn
15.00-17.00 Konferensen avslutas med mingel & snacks

Partners:
Ålands fredsinstitut
Norges fredsråd
Nordplus
Fredsförbundet Finland
Institute of International Affairs
Peace Alliance Denmark
Föreningen Norden

Earlier Event: October 3
Klubb Sobeer - Party for Peace
Later Event: October 3
FNUF's höstmöte