Anmälan till Integration i (FNUF) Norden

Namn *
Namn
Födelsedag *
Födelsedag
Inklusive landskod (0045 för Danmark, 00356 för Finland, 0047 för Norge, 0046 för Sverige)
Denna information behövs för bokning av resor men används annars endast för rapporteringen till sponsorerna.
Denna information är till för att balansera antalet deltagare från varje grupp.
Skriv en kort förklaring (ca 2-5 meningar) på valfritt skandinaviskt språk om varför just du ska vara med till Integration i (FNUF) Norden.
Jag bekräftar att ovanstående upplysningar stämmer och att anmälan är bindande. *