MØD PERSONERNE BAG FNUF


Arbetsutskottet:
Iris Dager, Island
Ordförande

Hæ! Ég heiti Iris og er frá UNF á Íslandi. Ég er þó hálf sænsk og ólst upp í Danmörku - svo sannur Norðurlandabúi! Ég er 25 ára með lögfræðigráðu frá Englandi, meistaragráðu frá Edinborg og yfirleitt á fleygi ferð um heiminn. Í augnablikinu vinn ég hjá móðursamtökum FNUF, Samband Norrænu félaganna, með alls kyns Norðurlandasamstarf. 

Hej! Jag heter Iris och är från UNF i Island. Dock är jag halv svensk och växt upp i Danmark - så en sann nordist! Jag är ordförande för FNUF:s arbetsutskott och även FNUF:s suppleant i Ungdomens Nordiska Råds presidium. Jag är 25 år och har en engelsk bachelor i juridik och är ofta på resande fot runt världen. I jobbar för FNUF:s moderorganisation, Föreningarna Nordens Förbund, med en massa nordiska kulturprojekt.

Som ordförande är jag föreningens ansikte utåt och representerar FNUF i olika sammanhang. Jag leder verksamheten samt mötena och är dessutom kontaktperson med och fullmäktig under Föreningarna Nordens Förbunds presidiemöten. Förutom det arbetar jag med FNUFs webbsida, utvecklar workshops för styrelseseminarierna samt andra uppgifter som jag väljer att ta åt mig. 

Det bästa med FNUF: Jag älskar att träffa nya (och gamla) vänner och se delar av Norden jag annars aldrig skulle se.


Pressebilete til Internettsida åt FNUF.jpg

Arbetsutskottet och UNR-representant:
Dag Henrik Nygård, Norge
Båda viceordförande och suppleant

Hei, gode nordiske venar! Eg heiter Dag Henrik Nygård og er 24 år gamal. Eg kjem frå Florø i Sunnfjord, heilt vest i Noreg. Som formann i FNU Noreg og nestformann i FNUF, nyttar eg mykje tid og energi på nordisk samarbeid. I mange år har eg vore aktiv i politikk og friviljuge lag, med særleg vekt på ungdomspolitikk i Sogn og Fjordane som ikkje var partipolitisk. Eg var med på prosjektet Nordenambassadör i 2017, og har alltid vore interessert i nordisk samarbeid. Gjennom ei svært stor interesse for språk, historie og kultur, har dette engasjementet vore perfekt for meg.

I tillegg til å drive med nordisk samarbeid studerer eg juss ved Universitetet i Bergen, og er for tida på utveksling ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel i Slesvig-Holsten (Schleswig-Holstein), heilt nord i Tyskland. Eg har i tillegg studert eitt år ved Noregs Handelshøgskule i Bergen. Hausten og vinteren 2017 fekk eg arbeide som studentpraktikant ved Den kongelege norske ambassaden i Helsingfors i Finland, medan Finland feira 100 år som sjølvstendig republikk.

Det bästa med FNUF:  Vi får treffe hyggjelege folk frå heile Norden, og snakke saman på ulike språk. I tillegg vert ein betre kjend med dei andre systerorganisasjonane, og det vert mindre farleg å flytte til ein annan stad i Norden når ein kjenner nokon gjennom FNUF frå tidlegare. Personlege relasjonar vil nok vere grunnmuren i eit godt nordisk samarbeid, og har ein enorm verdi. FNUF gjer at du kan få heile Norden som heimebane.

 


Arbetsutskottet:
Veera Hellman, Finland
Medlem

Info kommer straks...


11012108_10152810057907903_3802684473219355845_n (002).jpg

UNR-representanter:
Karolina Lång, Finland
Observatör

Hej! Jag heter Karolina Lång och är 24 år gammal. Jag studerar juridik vid Helsingfors Universitet. Jag fungerar som FNUF Nordens representant i Ungdomens Nordiska råd och deltar även som ungdomsrepresentant i Nordiska rådets arbete. Det här innebär att jag lyfter fram nordiska frågor som är viktiga för FNUF Nordens medlemsföreningar och partipolitiskt obundna ungdomar i Ungdomens Nordiska råd och Nordiska rådet. I Nordiska rådet bevakar jag Utskottet för kunskap och kultur, i vilket utbildnings-, kultur- och ungdomsfrågor behandlas.

 

Det bästa med FNUF: att få vänner och upplevelser för livet! Vilken annan organisation ger dig möjlighet till att bestiga en vulkan på Island, gå på Nordiska rådets prisgala, hänga med nyfunna vänner i Arendal en varm augustikväll eller baka kanelbullar i ett proffskök? Drömmen ju.


jonas.jpg

Anställd:
Jonas Roelsgaard, Danmark
Generalsekretær

Hej! Jeg hedder Jonas, jeg er 28 år og er FNUF’s generalsekretær. Jeg har selv en fortid som leder i Foreningen Nordens Ungdom i Norge og kender derfor organisationen indgående fra før.

Som koordinator er det mit ansvar at planlægge og afholde arbejdsudvalgs-, vår- og høstmøderne, skrive fondansøgninger, løse alskens slags administrative opgaver, håndtere økonomien, deltage og/eller planlægge seminarer, med videre. I tillæg har FNUF’s koordinator en observatørplads i Foreningerne Nordens Forbunds direktørmøder, ligesom jeg som regel deltager i FNUF’s arbejdsudvalgsmøder.

Det bästa med FNUF: Før jeg blev koordinator for FNUF, havde jeg været aktiv i FNU i seks år og kan derfor sige, at organisationen har været en stor del af mit liv i min voksne ungdom. Jeg har derfor mødt en masse skønne mennesker og fået mange venner for livet. Det bedste ved FNUF er derfor venskaberne med andre nordister på kryds og tværs af landegrænserne, men så sandelig også de mange store kultur- og naturoplevelser rundt omkring i Norden, som man får efter en årrække som aktiv i foreningen.”


marthavok.jpg

EVS-medarbeider:
Martha Aagre Pettersvold, Norge
Medarbeider i FNUF

Hei!

Jeg heter Martha, er 22 år gammel og skal fram til juli 2020 arbeide med planleggingen og avviklingen av blant annet Nordisk Litteraturuke, Nordiske Forfatterbesøk og FNUFs hjemmesider ved deres kontor i København.

Jeg kommer fra Tønsberg, men har de siste tre årene bodd i Oslo for å ferdigstille min bachelorgrad i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hjertet mitt banker for litteratur, kultur og musikk, og København er som kjent en utømmelig kilde til nettopp dette. Siden jeg var liten har jeg tilbragt mange sommerferier både på Falster og ved det sydfynske øhav og elsker å omgås i det danske, bløde og åpensinnede- språklig, så vel som kulturelt.

Det beste med FNUF: er muligheten til å bidra med å styrke de nordiske forbindelsene, utviske tverrnasjonale grenser og rette fokus mot en økt felles nordisk språkforståelse sammen med andre språk- og kulturentusiaster. Det er også spennende å omgås i et miljø der man på daglig basis hører innslag av svensk, finlandssvensk, dansk og norsk i kontorhverdagen.