Presidiemöte med moderförbundet

Fredagen den 15 mars höll Föreningarna Nordens Förbund (FNF) presidiemöte i Stockholm. FNF:s presidiemöten hålls två gånger per år och är för alla nationalföreningars ordförande. FNUF är fullgiltig medlem i presidiet och Iris Dager, som är ordförande för FNUF:s arbetsutskott, deltog därför i mötet tillsammans med FNUF:s koordinator, Jonas Roelsgaard.

Mötet behandlar typiskt budget och ekonomi, handlingsplan och aktivitetskalender, gemensamt uttalande, uppdatering från föreningarna och förbundets projekt m.m. och övriga ärenden. Mötet gick bra och avslutades på rätt tid efter att bl.a. ha godkänt ett uttalande om Nordens roll i världen.

En stor punkt på dagordningen var Föreningen Norden i Sverige, Norge och Danmarks 100-årsjubileum. Vi fick uppdatering från alla föreningarna om deras planer på året och man kan nog lugnt säga att det blir ett festfyllt år. Festligheterna går i gång redan nu i veckan för på lördag, den 23. mars är det Nordens dag och då kommer Föreningen Norden i Sverige t.ex. ha jubileumskonferens och mingel på Stockholm Central. Sveriges lokalavdelningar kommer även arrangera en massa evenemang landet runt hela året. Norge bjuder på fest i Natsjonalteatret med nordisk musik, komedi, m.m. som kommer sändas i TV i maj eller juni.

Danmark håller jubileumskonferens i Christiansborg den 15 mars, samt en galashow med nordisk underhållning i DR koncerthus som kommer streamas live på DR, och eventuellt också de andra nordiska public service kanalerna – så missa inte det!

Sedan Iris slutade arbeta på FNF:s kontor i oktober förra året, och dessutom flyttade tillbaka till Island, har möjligheterna för att diskutera FNUF ärenden blivit färre. Detta var därför ett utmärkt tillfälle att följa upp på och diskutera FNUF:s situation och verksamhet med koordinatorn. Efter två år med utmärkt budget kommer FNUF nu behöva spara rejält efter ett dubbelt avslag på NORDBUK stöd som FNUF annars överlevt på i årtionden. I nuläget är det osäkert vilka konsekvenser avslagen kommer ha, men det kan ha inflytande på årets verksamhet och många av de projekt som hade planerats ligger nu i viloläge. Men vi arbetar förstås flitigt på att försöka hitta andra medel och passande projekt.

Avslutningsvis så är det både nordisk ledarskapskurs och Nordens dag kommande vecka, så följ med här på bloggen – det kommer hända en jätte massa!

Nästa presidiemöte kommer även äga rum i Stockholm i slutet av oktober i samband med Nordiska rådets session.

præsidiemøde stockholm marts 2019.jpg