INTERVIEW MED UNGDOMMENS NORDISKE RÅDS NYE PRÆSIDENT

Vi har taget en snak med Barbara Gaardlykke Apol, 23 år, som i slutningen af oktober blev valgt til præsident for Ungdommens Nordiske Råd. Nedenunder følger 5 spørgsmål, med dertilhørende svar, om hendes arbejde som UNR-præsident.

1. Tillykke med hvervet som præsident for UNR! Hvad vil du bruge dit nye hverv til at fremme?

”UNR’s største opgave dette år kommer helt klart at være at få UNR mere frem i lyset. Det var også noget af det, som jeg gik til valg på. Det gør vi med at være mere ambitiøse, og med at fange folks opmærksomhed. Vi er allerede begyndt på nogle nye, store projekter som vi glæder os til at præsentere meget snart”.

barbara3.jpg

2. Du er fra Færøerne og har en baggrund i NUF Færøerne, som er en af FNUF’s medlemsorganisationer. Hvordan tror du, at FNUF og din erfaring med Norden kan have påvirket din rejse til der, hvor du er i dag?

”Jeg meldte mig ind i NUF, fordi jeg syntes, at de lavede et godt arbejde med at oplyse folk om alle de muligheder og rettigheder nordiske borgere har. Jeg synes stadig, at FNUF laver et meget vigtigt arbejde. Nu er jeg selv partipolitisk, men jeg har altid gerne ville være med til at styrke det nordiske, og jeg tror virkelig, at vi stadig har potentiale til at videreudvikle det nordiske samarbejde”.

3. Hvordan arbejder I med de vedtagne resolutionsforslag? 

”Alle præsidiemedlemmer i UNR følger et udvalg i Nordisk Råd. De vedtagne resolutioner er siden sessionen blevet tildelt de præsidiemedlemmer, som sidder i de udvalg, de enkelte resolutioner er relevante for. Herfra er det præsidiemedlemmernes opgave at påvirke medlemmerne af Nordisk Råd til at tage sagen op som et medlemsforslag. F.eks. skal præsidiemedlemmerne, som sidder i udvalget ’Holdbart Norden’ arbejde for resolutionen med navnet ”Norden som et førende eksempel i at erstatte engangsplast”, mens de, som sidder i udvalget ’Kundskab og Kultur’, skal arbejde for, at resolutionen om en ”Fællesnordisk ansøgningsplatform til videregående uddannelser”, og så videre.

En anden måde at påvirke på er gennem partigrupperne, som jo alle har mindst én UNR-repræsentant, som kan tage sager op. Jeg kan også lige tilføje, at UNR sidste år fik halvdelen af alle sine resolutioner fra sessionen i 2017 løftet frem i form af medlemsforslag på under ét år. Og vi håber selvfølgelig at få endnu flere igennem, og at vi får mindst lige så stor succes i år som sidste år.”

UNR 2018 - presidium group.jpg

4. FNUF stillede i år forslag om at lægge fokus på den manglende grænsefrihed i Norden, hvor der i dag desværre er opført grænsekontrol mellem de nordiske lande. Siden 1952 har Norden haft pasunion, som dog nu er suspenderet som følge af migrationsstrømningerne i 2015. Hvad synes du, at man kan gøre for at opretholde den nordiske pasunion?  

”Jeg synes, at FNUF kom med nogle meget gode forslag i den resolution, som du refererer til. En del af det er lidt nemmere at implementere end andet – f.eks. at virksomheder som til dagligt arbejder med at transportere folk over grænser i Norden, skal informeres mere om de rettigheder, som man som nordisk statsborger har.

Det andet er, at visse regeringer har taget en politisk beslutning om at se bort fra pasunionen og indført grænsekontrol. Desværre tror jeg, at det kun er politisk, at den beslutning kan omvendes. Det betyder for os, som virkelig holder af pasunionen, at vi må blive ved med at arbejde for det, og at kræve, at de grænsehindringer bliver nedbrudt igen”.

barbara.jpg

5. FNUF er interesseret i at gøre det lettere for unge at flytte, arbejde og studere i hele Norden og har i efterhånden mange år stillet forslag om oprettelse af en fællesnordisk optagelses- og informationsportal for højere uddannelser. Forslaget blev stillet igen i år, dog fra anden side, men vi støtter naturligvis op om det og er interesseret i at høre, hvad du vil gøre for at forslaget kommer videre i systemet og måske en dag blive ført ud i virkeligheden?

”Jeg kan selvfølgelig ikke andet end at stille mig 100 % bag det forslag. Det er klart, at jo mere tilgængeligt vi gør det at søge om optagelse og finde information, så bliver det lettere og forhåbentlig kommer der også flere, der vil vælge at tage en højere uddannelse (eller dele af en uddannelse) på tværs af landegrænserne. 

Præsidenten i UNR sidder i præsidiet i Nordisk Råd, så det bliver ikke mig, som har hovedansvar for lige den resolution, men jeg vil gerne være med til at påvirke gennem partigruppen så godt jeg kan”.

Vi ønsker Barbara al mulig held og lykke med sit hverv som UNR-præsident!