Vad händer med våra resolutionsförslag?

Som ni kan läsa i de tidigare inläggen härunder så var det ett par händelserika dagar i Oslo under Ungdomens Nordiska Råds session i slutet av oktober. Bland annat blev en av våra resolutioner godkänd:

”Ge oss passfriheten tillbaka – inte bara på papper utan även i praxis!” Läs FNUF:s uttalande om passunionen här.

Resolutionsförslaget uppmanar till att upprätthålla den nordiska passunionen, som har varit en av de mest utmärkande symbolerna för nordiskt samarbete sedan 1950-talet. Under senare tid har regelverk och verksamheter bortsett från passunionen och nordiska medborgare har tvingats framvisa pass på resor inom Norden. Det bör finnas regler, - och sanktioner för dem som inte följer dessa, så att passunionen kan fungera som den ska och nordbor kan resa mellan de nordiska länderna utan att alltid behöva ha med sitt pass. 

Övriga resolutioner

Vi vill också uppmärksamma att vår medlemsförening i Norge även fick godkänt deras resolutionsförslag: “Sjå infrastrukturen i Norden som heilskap”.  

Dessutom gläder det oss att förslaget om en gemensam ansöknings- och informationsplattform för högre utbildningar, som i grunden är ett FNUF-förslag, än en gång godkändes. Se exempelvis vårt uttalande från början av året här.

ladda ned.png

Vad händer framöver?

Efter sessionen arbetar UNR:s presidium vidare med de godkända resolutionerna på sina presidiemöten. I presidiet sitter även en representant för FNUF som jobbar för att lägga fokus på våra hjärtefrågor. Några av förslagen som UNR arbetar med kommer tas vidare till Nordiska Rådets arbetsutskott för vidare behandling.

Här i UNR-sessionens slutdokument kan du läsa mer om besluten och de godkända resolutionerna i sin helhet.