Debatt om dubbning på UNR

Det har hänt mycket på Ungdomens Nordiska Råds sessions sista dag här på Stortinget i Oslo.

Barbara Gaardlykke Apol, som tidigare varit engagerad i NUF, vår medlemsförening i Färöarna, valdes enhälligt som ny president för UNR. Dessutom valdes ett nytt presidium där Karolina Lång återvaldes som vår ordinära representant, och Dag Henrik Nygård som suppleant. Vi önskar dem alla ett stort grattis med valet.

Barbara Gaardlykke håller sitt första tal som UNR:s president.

Barbara Gaardlykke håller sitt första tal som UNR:s president.

Efter valet började den politiska debatten, och bland dagens första resolutioner var vår resolution om att sluta dubba skandinaviska barnprogram på de skandinaviska public service kanalerna (d.v.s. på DR, NRK och SVT). Resolutionen hade fått en dålig start, då arbetsgruppen hade yrkat på att resolutionen skulle förkastas under gårdagens arbete.

FNUF förde hård debatt för att resolutionen skulle tas upp, och vår ordförande, Iris Dager, öppnade upp för debatt genom att påpeka att det inte finns någon tolkning mellan de skandinaviska språken på sessionen. Vår viceordförande och suppleant i presidiet, Dag Henrik, gick upp i talarstolen för att understryka hur viktigt det är att vi förstår varandra i Norden utan att byta till engelska, och vår medlem i arbetsutskottet, Veera Hellman, gick även upp i talarstolen, dock på vägnar av sitt parti, Salingspartiets Ungdomsförbund (Finland) för att försvara resolutionen. På trots av dessa insatser, röstade plenum för att resolutionen skulle förkastas utan behandling med ungefär 50:35 röster.

Iris Dager i talarstolen.

Iris Dager i talarstolen.

Dag Henrik i talarstolen.

Dag Henrik i talarstolen.

Lyckligtvis hade vi från FNUF och våra medlemsorganisationer ändå två resolutioner totalt som bifölls under sessionen. Ni kan läsa om dem här.

Sessionen avslutades sedan kl. 15.29.

Då detta är sessionens sista dag, betyder det att de flesta deltagarna från FNUF åker hem till sina respektive länder. Vissa kommer dock stanna kvar i Oslo för att delta på Nordiska rådets temasession som börjar på tisdag, så det finns fortfarande många spännande debatter framundan, presidiemöte med moderföreningen, toppmöte med de nordiska statsministrarna och Nordiska rådets prisutdelning på onsdagkväll. Ni kan följa med på Twitter på #unginorden, #nrpol och #nrsession och vi finns förstås även på Facebook och vår nya Instagram sida.

Hälsningar från (de flesta från) FNUF på UNR från lördagkvällens middag.

Hälsningar från (de flesta från) FNUF på UNR från lördagkvällens middag.