Första dagen på Ungdomens Nordiska Råds session!

I dag gick Ungdomens Nordiska Råds session i gång på riktigt med presentation och behandling av resolutioner, huvudsakligen i arbetsgrupper men även i plenum.

Det inkom inga sista-minuten resolutioner så totalt blev det 34 resolutioner. De uppdelades i fem olika arbetsgrupper: 1) Välfärd i Norden, 2) Tillväxt i Norden, 3) Kunskap och kultur, 4) Hållbart Norden och 5) EU/annat. Årets resolutioner handlar bl.a. om att ersätta engångsplast, rätten till fri abort, gemensam ansökningsplattform till nordiska utbildningar, inkludering av Färöarna och Grönland i EU:s roaming avtal, finansieringen av moskéer i Norden och mycket mer.

Ordförande, Iris Dager, presenterar FNUF:s resolutioner i plenum.

Ordförande, Iris Dager, presenterar FNUF:s resolutioner i plenum.

FNUF skickade in två resolutioner i till årets session: “Ge oss passfriheten tillbaka - inte bara på papper utan även i praxis!” som behandlades i arbetsgruppen “tillväxt i Norden”, samt “krav om originalspråk for skandinaviske program hjå rikskringkastarar” som behandlades i arbetsgruppen “kunskap och kultur”.

Dessutom har vår medlemsförening i Norge, Foreningen Nordens Ungdom, skickat in följande resolution: “sjå infrastrukturen i Norden som heilskap” som även behandlades i “tillväxt i Norden”.

Resolutionen om passunionen och FNU Norges resolution behandlades i plenum precis före middagen och godkändes enhälligt utan diskussion. Resolutionen om dubbning kommer tas upp när debatten fortsätter i morgon, söndag.

Alla godkända resolutioner från tidigare år finns på Ungdomens Nordiska Råds hemsida. Där kommer årets godkända resolutioner även publiceras i sin helhet efter helgen.