Intresserad av att uppleva Norden? Träffa andra unga nordbor? Delta i massa spännande resor? Bli medlem i Föreningen Nordens Ungdomsförbund i det land du bor!

 

Genom att bli medlem i din nationella ungdomsförening blir du automatiskt del av FNUF, och kan delta på våra evenemang, resor och konferenser, träffa andra Nordenentusiaster och bli bjuden till alla möjliga Norden-relaterade evenemang. Du får ett brett nätverk, nya upplevelser, nyttiga erfarenheter och intressanta kunskaper.


5 anledningar att bli medlem

  • Som medlem får du information om och inbjudan till aktuella arrangemang, möten, och evenemang som de nordiska ungdomsföreningarna håller i.

  • Du kan vara med och påverka nordisk politik, genom att ge förslag och vara med att bestämma vad FNUF ska kämpa för.

  • Vi representerar det folkliga ungdomssamarbetet i Nordens samarbetsforum, som Ungdomens Nordiska Råd (UNR), och för din talan till nordiska politiker.

  • Du kan engagera dig i aktiviteter både på lokalt plan, men även åka med på resor runt i Norden, träffa andra nordenentusiaster och få vänner på tvärs av gränserna.

  • Som medlem i Föreningarna Nordens ungdomsförbund är du med om att visa engagemang för en stärkt nordisk samhörighetskänsla och ett mer integrerat Norden.