Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är en paraplyorganisation som består av Föreningarna Nordens ungdomsförbunds-organisationer eller motsvarande organ i de nordiska länderna och självstyrande områden.